Top Danh Sách 2 Trường Tiểu Học tại Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định

1.Trường Tiểu Học Số 1 TT.Tuy Phước - H.Tuy Phước

Địa chỉ: R5H8+MCW, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường Tiểu Học Số 1 TT.Tuy Phước - H.Tuy Phước

2.Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Địa chỉ: V6G9+36W, PHước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn