Danh Sách 4 trung tâm đào tạo giáo dục Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định

Danh Sách 4 trung tâm đào tạo giáo dục Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định Địa chỉ
1TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TUY PHƯỚCTT. Tuy Phước, Tuy Phước District, Binh Dinh Province, Vietnam
2Trung tâm tiếng anh English4uTT. Tuy Phước, Thôn Giang Nam, Binh Dinh Province, Vietnam
3Trung Tâm Luyện Thi - Ngoại Ngữ Tin Học Tuy PhướcR5H9+79M, Bùi Thị Xuân, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
4Trung tâm tiếng anh English4u Bình ĐịnhR5G5+C4J, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

1.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TUY PHƯỚC

Học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị
Địa chỉ: TT. Tuy Phước, Tuy Phước District, Binh Dinh Province, Vietnam

Hình ảnh TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TUY PHƯỚC

2.Trung tâm tiếng anh English4u

Trung Tâm Anh Ngữ English 4U với các chương trình đào tạo Tiếng Anh đa dạng cho tất cả các độ tuổi
Địa chỉ: TT. Tuy Phước, Thôn Giang Nam, Binh Dinh Province, Vietnam

Hình ảnh Trung tâm tiếng anh English4u

3.Trung Tâm Luyện Thi - Ngoại Ngữ Tin Học Tuy Phước

Trung Tâm Anh Ngữ English 4U với các chương trình đào tạo Tiếng Anh đa dạng cho tất cả các độ tuổi
Địa chỉ: R5H9+79M, Bùi Thị Xuân, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trung Tâm Luyện Thi - Ngoại Ngữ Tin Học Tuy Phước

4.Trung tâm tiếng anh English4u Bình Định

Trung Tâm Anh Ngữ English 4U với các chương trình đào tạo Tiếng Anh đa dạng cho tất cả các độ tuổi
Địa chỉ: R5G5+C4J, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trung tâm tiếng anh English4u Bình Định