Top Danh Sách 9 trung tâm Ngoại Ngữ tại Huyện Tuy PhướcTỉnh Bình Định

1.Trường THCS Thị trấn Tuy Phước

Địa chỉ: R5G8+8V4, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THCS Thị trấn Tuy Phước

2.Trường THPT Số 2 Tuy Phước

Địa chỉ: Xã, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THPT Số 2 Tuy Phước

3.Trung Tâm Luyện Thi - Ngoại Ngữ Tin Học Tuy Phước

Địa chỉ: R5H9+79M, Bùi Thị Xuân, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trung Tâm Luyện Thi - Ngoại Ngữ Tin Học Tuy Phước

4.Trường THCS Trần Bá

Địa chỉ: 234 Trần Phú, TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THCS Trần Bá

5.Trường THPT Số 1 Tuy Phước

Địa chỉ: R5F9+XP2, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THPT Số 1 Tuy Phước

6.Trường THCS Phước Lộc

Địa chỉ: V42W+W84, QL19, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THCS Phước Lộc

7.Trường Tiểu Học Số 1 TT.Tuy Phước - H.Tuy Phước

Địa chỉ: R5H8+MCW, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường Tiểu Học Số 1 TT.Tuy Phước - H.Tuy Phước

8.Trường THPT số 3 Tuy Phước

Địa chỉ: Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THPT số 3 Tuy Phước

9.Trường THPT XUÂN DIỆU

Địa chỉ: 416 QL19, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh Trường THPT XUÂN DIỆU