Danh Sách 3 trung tâm đào tạo giáo dục Huyện Hòai Nhơn Tỉnh Bình Định

Danh Sách 3 trung tâm đào tạo giáo dục Huyện Hòai Nhơn Tỉnh Bình Định Địa chỉ
1Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Morning Star Bình Định08, Lê Lợi, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
2Trung tâm anh ngữ Hoài TânKhu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, Thị xã, Thị xã, Hoài Nhơn, Bình Định
3Trung tâm ngoại ngữ Anh Phú Bình ĐịnhTrần Hưng Đạo, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

1.Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Morning Star Bình Định

Trung tâm huấn luyện, đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm cho bé.
Địa chỉ: 08, Lê Lợi, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Hình ảnh Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Morning Star Bình Định

2.Trung tâm anh ngữ Hoài Tân

Anh ngữ giao tiếp quốc tế. Anh ngữ thiếu nhi.
Địa chỉ: Khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, Thị xã, Thị xã, Hoài Nhơn, Bình Định

Hình ảnh Trung tâm anh ngữ Hoài Tân

3.Trung tâm ngoại ngữ Anh Phú Bình Định

Chuyên Tiếng Anh: - Thiếu nhi - Học sinh Phổ thông - Luyện thi Chứng chỉ ABC - Luy
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Hình ảnh Trung tâm ngoại ngữ Anh Phú Bình Định